Üyelerimiz Proje Etkinliği için Hollanda’da

Proje Etkinliği , Sualtı tabiat ve kültür varlıklarının korunmasına odaklanmaktadır; 01 Şubat 2019 – 05 Şubat 2019 tarihleri arasında Hollanda’nın Rotterdam şehrinde yapılmıştır.
Belirtilen tarihlerde üyelerimiz, Duikwaker dalış etkinlikleri fuarı ve Netherland Onderwater Bond (Hollanda sualtı sporları federasyonu) isimli kurumu ziyaret etti.
4 üyemizin; seyahat ve konaklama masrafları Avrupa Birliği Sivil Düşün programı tarafından karşılanmıştır.

Dalış Etkinliklerimizin Fotoğraflarına ve Videolarına Gözat !!!

Türkiye’nin sahip olduğu sekiz bin beş yüz km’lik kıyı şeridinde yaklaşık olarak 3000 bitki ve hayvan türü bulunmaktadır. Fakat; bilinçsizce yapılan sportif dalış aktiviteleri sonucunda hem doğal hayat tahrip edilmekte hem de su altı değerlerine zarar verilmektedir. Dalış teknelerinin attığı demirler, tabanın kazılması sonucunda zeminde oluşan bitkilere zarar vermektedir. Su altında bulunan endemik balık türlerinin sportif balıkçılık adı altında avlanması, su altı ekosistemine verilen zararın bir başka boyutudur. Dalış turizmine elverişli bölgelerde su altı değerleri; çevre hakkı açısından, büyük öneme sahiptir. Bu değerlerin korunması: özellikle; dalıcıların, dalış merkezlerinin, ilgili STK ların ve denizi kullanan sektörlerin çevre konusunda bilinçlenmeleri ile mümkün olacaktır.

            Antalya Sualtı Derneği, dalış turizmini tanıtmak, geliştirmek, sualtı tarihini ve doğasını korumak amacı ile kurulmuştur. Kuruluş amacı doğrultusunda, çalışmalarını yıllık olarak planlamaktadır.

            Sivil Düşün Hareketlilik Proje Etkinliği ; Sualtı tabiat ve kültür varlıklarının korunmasına odaklanmaktadır. Çalışmamızda, 4 katılımcımız; Hollanda da 2-3 Şubat 2019 tarihinde 27. Kez yapılan Duikvaker dalış etkinlikleri fuarına ve seminerlere katılmıştır. 4 Şubatta ise Sualtı ve dalış konusunda faaliyetler yürüten, Hollanda Sualtı Sporları Federasyonu (De Nederlandse Onderwatersport Bond-NOB) isimli kuruluşunu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi almıştır.

Comments are closed.