Çevreci Dalışlar Projesi

Çevreci Dalışlar

Türkiye’nin sahip olduğu sekiz bin beş yüz km’lik kıyı şeridinde yaklaşık olarak 3000 bitki ve hayvan türü bulunmaktadır. Fakat; bilinçsizce yapılan sportif dalış aktiviteleri sonucunda hem doğal hayat tahrip edilmekte hem de su altı değerlerine zarar verilmektedir. Dalış teknelerinin attığı demirler, tabanın kazılması sonucunda zeminde oluşan bitkilere zarar vermektedir. Su altında bulunan endemik balık türlerinin sportif balıkçılık adı altında avlanması, su altı ekosistemine verilen zararın bir başka boyutudur. Dalış turizmine elverişli bölgelerde su altı değerleri; çevre hakkı açısından, büyük öneme sahiptir. Bu değerlerin korunması: özellikle; dalıcıların, dalış merkezlerinin, ilgili STK ların ve denizi kullanan sektörlerin çevre konusunda bilinçlenmeleri ile mümkün olacaktır.

            Antalya Sualtı Derneği, dalış turizmini tanıtmak, geliştirmek, sualtı tarihini ve doğasını korumak amacı ile kurulmuştur. Kuruluş amacı doğrultusunda, çalışmalarını yıllık olarak planlamaktadır.

            Sivil Düşün Hareketlilik Projemiz; Sualtı tabiat ve kültür varlıklarının korunmasına odaklanmaktadır. Çalışmamızda, 4 katılımcımız; Hollanda da 2-3 Şubat 2019 tarihinde 27. Kez yapılan Duikvaker dalış etkinlikleri fuarına ve seminerlere katılmıştır. 4 Şubatta ise Sualtı ve dalış konusunda faaliyetler yürüten, Hollanda Sualtı Sporları Federasyonu (De Nederlandse Onderwatersport Bond-NOB) isimli kuruluşunu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi almıştır.