Antalya Dalış-tüplü dalış-scuba diving-tanıtım dalışı-dalış eğitimi-antalya dalış kursu

Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası

Bu Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası, Antalya Sualtı Derneği tarafından toplanan, saklanan, işlenen, paylaşılan ve aktarılan kişisel veriler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Antalya Sualtı Derneği (www.antsad.org) web sitesini ziyaret eden, herhangi bir hizmetini kullanan, etkinlik ve çalışmalarına katılan, bağış ve rezervasyon yapan tüm gerçek kişiler bu Gizlilik ve Kişisel Veri Politikasının kapsamındadır.

Bu politika metninde “Antalya Sualtı Derneği” ifadesi, kullanılmaktadır. Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası metninde Antalya Sualtı Derneğinden bahsedilirken “biz”, “derneğimiz”. “antsad” gibi ifadeler kullanılabilir.

Antalya Sualtı Derneğ olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Dernek olarak üyelerimizin, gönüllülerimizin, bağışçılarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçi ve yetkililerinin, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’ na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerin korunması, anayasal bir hak olup, Derneğimizin öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle, KVK Kanunu’ nda tanımlanan şekilde kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından istenilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Gizlilik ve Kişisel Veri Politikasının Amacı:

• Elde ettiğimiz verileri kullanma amacımızı ve şeklimizi mümkün olan en açık ve anlaşılır biçimde açıklamak;
• Sizin izninizle hangi bilgileri elde ettiğimizi ve bu bilgilerin hangi amaçlarla ve nasıl işlendiği açıklamak;
• Bu bilgilerin hangi amaç ve yöntemlerle üçüncü kişilere aktarıldığı konusunda bilgi vermek;
• Kişisel verilerinizle ilgili yasal haklarınız konusunda sizi aydınlatmak;
• Haklarınızı ve mahremiyetinizi koruma konusundaki sorumluluğumuzu açıklamaktır.

Antsad Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bağış ve ödeme yaptığınızda, hizmetlerimizi kullandığınızda ya da etkinlik ve çalışmalarımıza katıldığınızda sizin hakkınızda çeşitli kişisel veriler toplarız. Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:
• Kişisel bilgileriniz (örneğin isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz, kimlik numaranız, telefon numaranız).
• Ödeme bilgileri (örneğin kredi kartı numaranız, kartınızın son kullanma tarihi).
• Hizmetlerimizi kullanımınıza ve etkinliklerimize katılımınıza ilişkin kayıtlar (IP adresi, kullandığınız web altyapısı vs.) elde edilecektir. Bu bilgilerin bir kısmı veya tamamı kişisel veriler içerebilir.
• Antalya Sualtı Derneği tarafından sunulan opsiyonel hizmetlerden faydalanmanız, ya da Antalya Sualtı Derneği ile iletişime geçmeniz gibi durumlarda bize sunduğunuz ek bilgiler Antalya Sualtı Derneği tarafından toplanmaktadır.
• Çerezler (cookie), işaretçiler ve diğer takip mekanizmaları üzerinden elde edilen bilgiler (örneğin cihazınıza, coğrafi konumunuza ve kullanımınıza ilişkin detaylar).

Kişisel Verilerin Antsad Tarafından Kullanımı ve Hukuki Dayanaklar

Elimizdeki kişisel verileri, Türkiye’ deki yasal düzenlemelerin izin verdiği çeşitli amaçlar için kullanırız. Kişisel verilerinizi kullanma amaçlarımız aşağıda örneklerle açıklanmıştır. 

• Web sitemizi ve hizmetlerimizi size sunabilmek: Üye ve katılımcıların kimlik bilgilerini teyit etmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, bağış kampanyalarını aktarmak.
• Hizmetlerimizi iyileştirmek ve kurumsal gerekliliklerimizi yönetebilmek: Web sitemizin ve hizmetlerimizin kullanımını gözetleyip, kullanıma ilişkin verileri analiz ederek performansımızı artırırız.
• Gerekli olduğunda sizinle iletişime geçmek: Etkinlik ve çalışmalarımızla ilgili taleplerinizin durumu hakkında sizi bilgilendirmek için iletişim bilgilerinizi kullanırız. 
• Üye ve katılımcılarımızı zarardan korumak: Kötü niyetli işlemleri bulup önleyebilmek için üye ve katılımcılarımızı tanırız. Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek için 6698 sayılı kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya uyuşmazlıkları çözmek: Derneğimiz ile ilgili uyuşmazlık yaşandığında, kişisel bilgileriniz bu uyuşmazlığın çözülmesi için kullanılabilir, mahkemelere ve alternatif çözüm mercilerine aktarılabilir.

Bilgilerinizi rıza gösterdiğinizi diğer amaçlar için de kullanabiliriz. Örneğin size bilgilendirme ve reklam iletileri göndermek, sizden geribildirim almak gibi diğer işleme faaliyetleri için rızanızı alabiliriz. Böyle durumlarda verdiğiniz rızayı her zaman geri alabilirsiniz, bunun için bize mesaj gönderebilir veya iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Bize ulaşırken sizi tanımamıza yarayacak bilgileri de mesajınıza eklemeniz gerekir. Rızanızı geri alma bildiriminiz geleceğe dönük olarak etkili olur, bu yüzden de geçmişte rızanıza dayanarak gerçekleştirdiğimiz işlemeler hukuka aykırı hale gelmez, ancak bildiriminizi aldıktan sonra ilgili bilgileri işlemeye son veririz.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Antsad’ın kişisel verilerinizi kimliğinizin belirlenmesine imkan verecek şekilde saklayacağı süre yasal yükümlülüklerimizin ve işletmesel gerekliliklerimizin karşılanması için gereken en kısa süredir.
Kişisel verilerinizin saklanacağı süre sona erdiğinde, kişisel verilerinizi verilerinizin güvenliğini sağlamayı amaçlayankurumsal prosedürlerimiz uyarınca silerek veya anonim hale getirerek sizinle ilişkilendirilememesini sağlarız.
Kişisel verilerinizin silinmesini talep ettiğinizde, bu verilerden yasal düzenlemelere göre tutmak zorunda olduğumuz veya silme talebinizi reddettiğimiz veriler dışında kalanları siler veya anonim hale getiririz.
Kullandığımız çerezlerin belli geçerlilik süreleri vardır ve bu süre boyunca web sitemizi ya da hizmetlerimizi kullanmazsanız kendiliğinden devre dışı kalırlar ve saklanan veriler silinir. Ayrıca bu çerezleri internet tarayıcınızın ayarlarını kullanarak da silebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Hizmetlerimizi sunarken kimi zaman aşağıda açıklanan amaçlarla kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşırız.
Faaliyetlerimizi yönetmek ve hizmetlerimizi güvenli ve sürekli biçimde sunabilmek için kişisel verilerinizi Derneğimiz birimleri arasında paylaşırız. Derneğimiz birimleri arasındaki aktarımlar gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilir ve kişisel verileriniz bu aktarım nedeniyle bu gizlilik politikasının kapsamı dışına çıkmaz.
Gerekli durumlarda başka firma ve kurumların hizmetlerinden faydalanırız ve bunlardan bazılarıyla kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Örneğin, ödeme bilgilerinizi ilgili finansal kuruluşlara aktararak ödemenizin gerçekleştirilmesini sağlarız. Ya da yaptığınız işlem ek adımlar gerektiriyorsa (örneğin, çeşitli etkinliklerimize katılım gibi), bu adımların atılabilmesini sağlamak için ilgili hizmet sağlayıcılarına (örneğin dalış merkezlerine, seyahat firmalarına vb.) verilerinizi aktarabiliriz. Kullanıcılarımızın ve Derneğimizin güvenliğini ve rahatlığını sağlamak için de üçüncü kişilere (örneğin dolandırıcılığı önlemeyi amaçlayan veri işleyicilerine) kişisel veri aktarabiliriz.
Kolluk kuvvetleri ve diğer yetkili kurumlar bizden kişisel verilerinizi talep edebilirler. Bu bilgileri yalnızca yasal olarak zorunlu olduğumuz durumlarda ya da bir suçun önlenmesi veya araştırılması için gerekli olduğunu düşündüğümüzde paylaşırız.
Verilerinizi diğer kurumsal amaçlar için de üçüncü kişilerle paylaşmamız gerekebilir. Bu kurumsal amaçlar, dernek denetimlerini, kurumsal yönetimi ve hukuki haklarımızı kullanmak gibi çeşitli faaliyetleri kapsar. Bu paylaşımları yaparken de her zaman yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

Sizin Tercihleriniz

Gizliliğinize ilişkin konularda bazı tercihlerde bulunabilirsiniz. Antsad tarafından talep edilen kişisel verilerinizi vermeyi her zaman reddedebilirsiniz. Ancak, vermeyi reddettiğiniz bilgilerin hizmetlerimizi sunabilmemiz ve faaliyetlerimize katılımınız için zorunlu olduğu durumlarda, hizmetlerimizden faydalanamaz; Faaaliyetlerimize katılamazsınız.

Haklarınız

Yasal düzenlemeler doğrultusunda aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerin edinildiği kaynakları, yurtiçinde ve yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin saklandığı süre veya sürenin belirlenmesinde kullanılan kıstasları öğrenme;
(b) Kişisel verilerinize erişerek, kendi sağladığı kişisel verilerin, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makinece okunur bir formatta kendisine verilmesini veya başka bir veri sorumlusuna aktarılmasını talep etme,
(c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(d) Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme veya kısıtlanmasını talep etme,
(e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(f) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(g) Düzeltme ve silme gibi işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
(h) İşlenen verilerin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı belgenin sonundaki iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşarak kullanabilirsiniz. Bu başvuruyu yaparken sizi tanıyabilmemiz için, kayıt olurken ya da hizmetlerimizden yararlanırken verdiğiniz bilgilerinizi tam olarak belirtmeniz ve resmi bir kimliğin kopyasını eklemeniz gerekir.

Kişisel Verilerin Korunması

Antsad tarafından elde edilen tüm kişisel veriler, sektörde kabul görmüş makul güvenlik şartlarına tabi olarak iletilmekte ve saklanmaktadır. 

 Diğer Bilgiler

Hizmetlerimiz ve web sitemiz çocukların (yasal olarak yetişkin olmayan tüm kişilerin) kullanımına yönelik değildir. Çocuklardan ve hukuki olarak hizmetlerimizden yararlanamayacak kişilerden kişisel veri toplamayız. Bir çocuğa ait kişisel verileri elde ettiğimizi anladığımızda, bu veriyi saklamamız yasal olarak zorunlu değilse derhal sileriz. Bir hata ya da ihmal sonucu bir çocuğa ait kişisel verileri elde ettiğimizi düşünüyorsanız, lütfen aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bize hemen ulaşın.
Bu gizlilik politikasında değişiklikler yapabiliriz. Yapılan değişiklikler yeni gizlilik politikasının geçerli olmak üzere yayınlandığı tarihten itibaren etkili olacaktır.
Katılımcı ve üyelerimiz muhtemel güncellemeleri takip etmek ve işlem yaptıkları, ya da kendileriyle işlem yapan kişilerin bilgilerini Antalya Sualtı Derneği’ne aktarmadan önce bu kişileri Antalya Sualtı Derneği’nin veri işleme faaliyetlerinden ve bu gizlilik politikasından haberdar etmekle yükümlüdür.

İletişim Bilgilerimiz:

  • Antalya Sualtı Derneği
  • Adres: Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri Yerleşkesi A blok 109, Doğuyaka Mah.1219. Sk. No:9, 07300 Muratpaşa/Antalya
  • Telefon:+905054424542 
  • E-posta: info@antsad.org