Sualtı Fotoğraf Yarışması

Adaptation for the Sea and Coasts of Antalya) Avrupa Birliği Projesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücülüğü ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)’nın ortaklığıyla “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında hibelendirilmiştir. Genel hedefi Antalya’nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisinin hazırlanması ve bu konuda farkındalık faaliyetleri yürütmek olan iki yıllık proje kapsamında turizm, balıkçılık, biyolojik çeşitlilik, tarihi ve doğal miraslarımızı korumak için aktiviteler planlanmıştır. Bu proje kapsamında 13-14 Haziran 2019 tarihleri arasında “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” düzenlenerek “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz, Yabancı ve İstilacı Türler, Değişen Ekosistemler” konulu fotoğraf yarışması yapılmasına karar verilmiştir.
KATILIM ŞARTLARI:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Antalya il sınırları içerisinde çekilen tüm fotoğraflar yarışmaya katılabilir.
 3. Yaş sınırlaması yoktur.
 4. Her katılımcı her kategoride en fazla 3 (üç) adet fotoğraf ile katılabilir.
 5. Çekilen fotoğraf üzerinde değişiklik yapılmamış olmalı ve 300 dpi çözünürlükte
  komiteye ulaştırılması gerekmektedir.
 6. Çekilen fotoğraflar istenilen formata uygun şekilde antalyadeniziklim@gmail.com
  adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 7. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada dereceye
  girmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 8. Fotoğrafların yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından
  engel değildir.
 9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
  kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale
  ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 10. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları
  geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Belirtilen kurallar dışındaki eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  Yarışmaya katılan eser sahipleri gönderdikleri e-postada adını, soyadını, telefonunu
  ve e-posta adresini (kişinin açık rızasıyla), ve adresini; fotoğrafın yarışma
  kategorisini, fotoğrafın nerede, ne zaman çekildiğini belirtmeleri gerekmektedir.
  Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve
  taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan
  bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri
  ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
  DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURUL
  Fotoğraflar 07.06.2019 tarihi mesai bitimine kadar antalyadeniziklim@gmail.com mail
  adresine gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek fotoğraflar değerlendirmeye
  alınmayacaktır. Değerlendirme “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine
  Adaptasyonu” projesi tarafından oluşturulacak seçici kurul tarafından yapılarak 3 kategoride
  değerlendirilecektir.
  Kategori : Deniz ve kıyılarımız (Su üstü)
  Kategori : Sualtı Makro
  Kategori : Sualtı Geniş Açı
  JÜRİ ÜYELERİ
  Engin AYGÜN ( Sualtı Film Yapımcısı),
  Doç. Dr. Bülent TOPALOĞLU (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, TUDAV),
  Dr. Elif ÖZGÜR ÖZBEK (Antalya Büyükşehir Belediyesi, ABB) ,
  Hasan KAÇMAZ (TUDAV)
  Tevfik DURDEMİR (Antalya Büyükşehir Belediyesi, ABB)

ÖDÜLLER
Ödül töreni 13 Haziran 2019 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
Birincilik ödülü: Dijital Fotoğraf makinesi
İkincilik ödülü: Hard disk (1TB)
Üçüncülük ödülü: Flash disk (128 GB)
Tüm katılımcılara iklim değişikliği ve denizlerimizle ilgili kitapçık, bilgi föyleri ve
broşürlerini içeren dosya ve katılım belgesi verilecektir. Seçilen fotoğraflarla bir kitapçık
oluşturulacak ve yine tüm katılımcılara gönderilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ
Son katılım tarihi: 07.06.2019 Cuma
Seçici kurulun değerlendirmesi: 08.06.2019-10.06.2019
Sonuç bildirimi: 11.06.2019 Salı
Ödül töreni: 13.06.2019 Perşembe
Sonuçlar, www.antalyadeniziklim.org sitesinden ve sosyal medya hesaplarından
duyurulacaktır.
TELİF HAKKI
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen fotoğrafların telif hakkı sahibine aittir.
Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı eseri ödül alan veya
sergilemeye/ basılmaya değer bulunan katılımcıların fotoğraflarını eser sahibinden izin
almaksızın basım ve yayın hakkına sahip olabilecektir.
YARIŞMA SEKRETERYASI
Tel: 0242 243 28 27
E-posta: antalyadeniziklim@gmail.com
Adres: Selçuk Mahallesi İskele Caddesi Tuz Kapısı Sokak No:4 (Eski PTT binası) Muratpaşa
/ANTALYA

Comments are closed.