Olağan Genel Kurulumuz Toplanıyor

Yönetim kurulumuzun 04.03.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı ile derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 30/03/2021 tarihinde saat 18:00 da dernek merkezinde salt çoğunlukla yapılmasına; salt çoğunluk sağlanamaması halinde; 08.04.2021 tarihinde aynı yerde, aynı saatte; aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri
1-Hazırun listesinin imzalanması
2-Saygı duruşu ve istiklal marşı
3-Divan Heyetinin seçilmesi
4-Yönetim kurulu başkanının konuşması
5-Gelir-Gider ve faaliyet raporlarının okunması

6-Denetleme Kurulu raporunun okunması

7-Dernek organlarının seçimi
8-Önerge, dilek ve temenniler

9-Kapanış

*Dernek Merkezi: Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri Yerleşkesi Ablok 109,  Doğuyaka Mahallesi, 1219. Sk No:9, 07300 Muratpaşa/Antalya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir